B:1 - B:3

Inflyttning
B1 1861-1885
Kronologisk
Efternamn
B2 1886-1894
Kronologisk
Efternamn
B3 1895-1915
Kronologisk
Efternamn

Utflyttning
Ej registrerade