Nora (Y)
Inflyttningsattester

HII:1 1818 - 1866
Uppdaterad 15/6 2003
Sorterad efter
Förnamn
Efternamn
Kortordning
Attestens nummer bygger på SVAR:s mikrokort. T ex nr 3409 betyder kort nr 3, rad 4 och attest 9.
Grönt nr innebär att flera olika personer finns på attesten.