NORA församling i Västernorrland
Kyrkböcker
Förteckning över en del av kyrkboksmaterialet


Husförhörslängder
AI:11701 - 1738 (1745)
AI:21751 - 1782
AI:31782 - 1803
AI:41804 - 1814
AI:51814 - 1824
AI:6  *)1825 - 1836
AI:71836 - 1845
AI:81846 - 1853
AI:9a och b1854 - 1861
AI:101862 - 1869
AI:111870 - 1880
AI:12a och b1881 - 1891
AI:13a och b1891 - 1899
*) Defekt i början, ca 10 sidor. Höger
    och vänster uppslag hör ej ihop
    och samma gäller fr o m sid 279.
    Dessutom saknas sidor i början.


Församlingsböcker
AIIa:1a och b1900 - 1913
AIIa:2  *)1908 - 1919
AIIa:3a och b1913 - 1919
AIIa:4a, b och c1919 - 1932
AIIa:5a, b och c1933 - 1942(3)
AIIa:6a, b och c1943 - 1953
*) Dal, Hornö och Klocke
Flyttningslängder
B:11861 - 1885
B:21886 - 1894
B:31895 - 1915

Födelseböcker
C:11728 - 1814
C:21814 - 1860
C:31861 - 1894
C:41895 - 1910
C:51910 - 1938

Vigselböcker
A:11711 - 1718
C:11787 - 1828
C:21828 - 1860
F:11861 - 1885
EI:11886 - 1894
EI:21895 - 1933
EI:31934 - 1969

Dödböcker
C:11728 - 1822
C:21823 - 1860
F:11861 - 1894
F:21895 - 1917
F:31918 - 1943
F:41944 - 1976