Nora (Y)
Bouppteckningar  
FIIa:1 - FIIa:12 och FIIb:1
Uppdaterad 23/9 2008
Sorterad efter
Förnamn
Efternamn
Volym/Nr
Bouppteckningar för de som bodde i Nora vid sin död.
Arvingarna enl. bouppteckningens ingress och i vissa fall underskrifter är antecknade.
OBS ! Långt ifrån alla volymer med bouppteckningar är registrerade.