Registret är upprättat i programmet Holger och omfattar för närvarande AI:1 till AIIa:5, 1701 - 1942(3) och innehåller ca 25960 personer. Personer födda 1915 och senare finns inte med här och då blir det ca 23380 personer.

Nora församlings födelseböcker är genomgångna t o m 1910, vigselböckerna är genomgångna t o m 1943 och dödböcker är genomgångna t o m 1943.

Personer som ej har bott i Nora har i vissa fall tagits med i registret. Det beror på att de fått barn, vigts eller dött i Nora. Det kan även bero på att syskon skall hållas ihop i registret.

OBS ! Det förekommer att personer födda i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet har vigseluppgifter utan att det i registret syns vem de är gifta med. Det beror på att de är gifta med en person född 1915 eller senare och alltså borttagna ur registret här.

Jag vill speciellt tacka dels Per Sundin för att jag fått ta del av hans databas över Nora och dels Britta Ulander, som ställt sina register över domböcker till mitt förfogande.

Uppgiften om var i husförhörslängderna/församlingsböckerna en person finns är registrerad i Holgers kommentarsfält och visas under resp. personuppgifter. Min ambition har varit att kunna följa en persons flyttningar kronologiskt, men i AI:6 och tidigare är det svårt/omöjligt.

Barn förs ihop med föräldrar, i princip, då de finns som en familj i husförhörslängderna/församlingsböckerna.

I AI:1 - AI:4 är inte pigor och drängar registrerade, eftersom det är näst intill omöjligt att avgöra identiteten.

Registret är i ursprungligen upprättat från mikrokort och en del har varit omöjligt att läsa och registrera. En del av detta är kompletterat på Landsarkivet i Härnösand och på senare tid från kyrkoarkiven på internet.

OBS ! Det är möjligt/troligt att jag gjort rena felläsningar och/eller felskrivningar och därför bör alltid uppgifterna i registret kontrolleras i orginalböcker.

Stavning av namn är standardiserad, t ex Eriksson och ej Ersson, Per och ej Pehr eller Pär, Katarina och ej Chatharina, etc.