Husförhör-och Församlingsböcker Nora (Y)
Förklaring till registret
Register