Nytt i registren

Här kommer jag att notera vad som händer i registren. Som jag även skrivit på annat ställe kommer registret över husförhörs- och församlingsböckerna att helt uppdateras cirka två gånger per år, men det kan tillkomma annat.

DatumNytt
2006-02-20 Registret över AI:1 - AIIa:4, dvs 1701 - 1932
Gästboken
Denna sida "Nytt"
2006-02-21 En sida Rättelser under AI:1 - AIIa:4
2006-02-23 En sida Länkar
2006-03-11 Hela registret över AI:1 - AIIa:4 är uppdaterat och överfört, nu i Holger ver. 7.05, vilket innebär smärre ändringar
Tidigare rättelser är inarbetade och därför finns inga rättelser.
2006-09-22 Hela registret över AI:1 - AIIa:4 är uppdaterat och tidigare rättelser är inarbetade.
2007-03-22 Hela registret över AI:1 - AIIa:4 är uppdaterat och tidigare rättelser är inarbetade.
2007-11-22 Hela registret över AI:1 - AIIa:4 är uppdaterat och tidigare rättelser är inarbetade.
Bouppteckningsvolymerna FIIa:10, FIIA:11 och FIIa:12 är nya.
2008-04-26 Hela registret över AI:1 - AIIa:4 är uppdaterat och tidigare rättelser är inarbetade.
2008-09-20 Hela registret över AI:1 - AIIa:4 är uppdaterat och tidigare rättelser är inarbetade.
2008-09-21 Gästboken öppen igen.
2010-01-04 Hela registret över AI:1 - AIIa:4 är uppdaterat och tidigare rättelser är inarbetade.
2012-11-12 Hela registret över AI:1 - AIIa:4 är uppdaterat och tidigare rättelser är inarbetade.
Nytt utseende på B:1 - B:3
2013-11-08 Hela registret över AI:1 - AIIa:4 är uppdaterat och tidigare rättelser är inarbetade.
2015-04-06 Registret har utökats med att AIIa:5 är registrerad och även i övrigt är registret uppdaterat
Gästboken borttagen
2024-04-15 Registret har utökats med att AIIa:6 är registrerad och även i övrigt är registret uppdaterat
24-05-13 Ättlingar till Nils Zachrisson död 1718 i Salteå, Nora är inlagt